0
Doprava zdarma od 2 000 Kč
3051930
Skladem
892,50 Kč
1 079,93 Kč
892,50 Kč

Získejte dopravu ZDARMA u objednávek nad 2 000 Kč. Do této částky Vám zbývá 2 000 Kč. (Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Objem:
1,5 kg
Počet kusů v kartonu:
4 ks

Popis produktu
Incidin Active je sporicidní koncentrát na bázi aktivního kyslíku pro čištění a dezinfekci povrchů a ploch ve zdravotnických zařízeních.

Incidin Active je charakteristický širokým spektrem účinnosti, včetně účinnosti proti kompletnímu spektru virů a bakteriálním sporám.
V kombinaci s vynikajícími čistícími vlastnostmi a osvědčenou materiálovou kompatibilitou je spolehlivý i ve vysoce rizikových oblastech.
IncidinTM Active kromě vysoké čistící schopnosti a dezinfekce v jediném kroku dále poskytuje:

Krátkou dobu expozice.
Aplikaci v nízké koncentraci.
Vynikající materiálovou kompatibilitu, která je zajištěna vlastnostmi technologie PerOxyBalanceTM
Uvedení na seznam RKI pro výskyt epidemií v rozsahu účinnosti A/B/B 
ŠIROKÁ ÚČINNOST PŘI KRÁTKÉ DOBĚ EXPOZICE

Složení Incidinu Active kombinuje širokou dezinfekční účinnost proti celému spektru mikroorganismů s vynikajícím čistícím účinkem a to i při nízkých koncentracích. Jeho virucidní a sporicidní účinnost je ideální pro použití při zásahu proti nákazám, způsobených velmi odolnými viry Noro, HAV) nebo sporulujícími bakteriemi (Clostridium difficile).

ÚKLID A DEZINFEKCE V JEDNOM KROKU

Incidin Active kombinuje široké spektrum účinnosti s vynikajícím čistícím účinkem v jediném jednoduchém kroku, čímž zajišťuje účinné a zároveň spolehlivé použití.

VYSOKÁ MATERIÁLOVÁ KOMPATIBILITA

Jedinečná koncepce PerOxyBalance s neutrálním pH zajišťuje vynikající materiálovou kompatibilitu se všemi druhy podlahových krytin, běžně ve zdravotnictví používanými materiály a povrchy lázeňských van.

OBLAST POUŽITÍ

Incidin Active je sporicidní koncentrát pro čištění a dezinfekci povrchů a ploch ve zdravotnických zařízeních.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pro přípravu pracovního roztoku rozpusťte prášek v pitné vodě a několikrát promíchejte. Po 15 minutách je roztok připraven k použití. Povrch zcela zvlhčete. Pracovní roztok lze skladovat v čisté a uzavřené nádobě jeden pracovní den. Během používání produktu zajistěte dostatečné větrání.

SLOŽENÍ

Aktivní složka roztoku:

20 g / l (2%) > 1000 mg / l (ppm) kyseliny peroctové. Aktivní roztok kyseliny peroctové se vytvoří při výrobě aplikačního roztoku reakcí s vodou.

Spektrum účinnosti:

baktericidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, virucidní ( Noro, HAV ), sporicidní C. difficile
 

NEBEZPEČÍ
Způsobuje vážné poškození očí.

PREVENCE
Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.

OPATŘENÍ
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Další produkty Dezinfekce ploch a povrchů
0.1005sec