0
Doprava zdarma od 2 000 Kč

REKLAMAČNÍ ŘÁD firmy ACTAPOL, spol., s.r.o.

Zkontrolujte si stav vaší zásilky po převzetí od dopravce. Zboží rozbalte a zkontrolujte! Pokud zjistíte jakékoliv poškození, sepište reklamaci.

Reklamační formulář naleznete zde.

Pokud bylo zboží doručeno přepravní službou či poštou, zašlete výrobek zpět na naši adresu a zásilku označte slovem "REKLAMACE".
Výrobek je třeba zabalit, přiložit veškerou dokumentaci, která byla s výrobkem dodávána.
Je třeba prokázat, že reklamované zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě ACTAPOL, spol. s r.o.
Doporučujeme přidat dokument, na kterém budou tyto údaje (a nebo vyplnit online reklamační formulář):

* Jméno a adresa odběratele
* kontakt
* označení výrobku
* číslo faktury, na které je uveden zakoupený (reklamovaný) výrobek
* popis závady
* fotografie závady mailem nebo mobilem

Po přijetí zásilky bude výrobek předán reklamačnímu oddělení k vyřízení reklamace.
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí reklamační oddělení zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
Pokud bylo zboží odebráno osobně, je třeba dopravit vadný výrobek na adresu dodavatele, tj.

ACTAPOL, spol. s r.o.
Sedlecká 1030/34
360 10  Karlovy Vary


Telefon: 353 561 240
Mobil: 777 822 725
Email: actapolkv@actapol.cz


Pozn.: Způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem dodavatele v souladu s Obchodním a Občanským zákoníkem.

0.2705sec